top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תורד סולן

איך למעגל הדאגה קשר ישיר לכך שציבור שלם, הגון וטוב, לא משנה את דעותיו הפוליטיות No Matter What?זה ההסבר:

לכולנו יש 2 מעגלים בחיינו: המעגל החיצוני- מעגל הדאגה – כל הדברים שאנו מודאגים מהם אך אין לנו יכולת להשפיע עליהם. והמעגל הפנימי- מעגל ההשפעה- כל הדברים שבאחריותנו ובכוחנו להשפיע עליהם.

הגודל של מעגל הדאגה, החיצוני , לא ישתנה לעולם, הדבר היחיד שזז הוא המעגל הפנימי, מעגל ההשפעה. ושם טמון הכוח שלנו- אנשים עם פוקוס פרואקטיבי, בוחרים להתמקד בדברים עליהם הם יכולים להשפיע, ולא להתעכב על הדברים שמדאיגים אותם אך הם לא יכולים להשפיע עליהם, אנשים אלו (ניתן לראות בתרשים מטה) מגדילים את מעגל ההשפעה שלהם , שימו לב על חשבון מעגל הדאגה שנהייה יותר קטן (הרי הגודל של החיצוני לא משתנה). האנשים האלו מרחיבים את מוטת השליטה שלהם ומשפיעים על חייהם לטובה בתוך כל הדאגות וחוסר הוודאות שאופפות את כולנו.