top of page
חיפוש
  • תמונת הסופר/תורד סולן

ניהול ללא ניהול - האם זו תחילת כניעתה של שיטת הניהול המוכרת?

עודכן: 29 ביולי 2021היכן נמצא המקום העשיר ביותר בעולם?

לאורך הקריירה שלי כאשת משאבי אנוש ויועצת ארגונית נתקלתי באינספור אנשים עם תחושת חוסר מיצוי עצמי.

ונתקלתי בשאלה מאוד מעניינת - היכן נמצא המקום הכי עשיר בעולם?

התשובה המתבקשת אך מפתיעה, היא בית הקברות.

בתי הקברות מלאים באנשים אשר יחד איתם נקברו רעיונות שלא מומשו, חלומות שלא הוגשמו, ספרים שנותרו במגירה, המצאות שנותרו בגדר רעיון ושינויים שנועדו להתרחש אך נבלמו בטרם עת.

תרבות השפע והטכנולוגיה מזמנת לנו גישה לכל מאגר ידע. אנו חשופים לסיפורים של אנשים שהצליחו להביא לידי ביטוי את החלומות והרעיונות שלהם, שואבים מהם השראה, אך בו זמנית תוהים מדוע אנחנו לא הצלחנו? האם זה בגלל המשפחה והילדים? האם בגלל בן/בת זוג שלמען הקריירה שלהם הקרבנו את שלנו? האם בגלל מנהל אשר מיד גנז בביטול כל הצעה לשינוי או שיפור? האם בגלל מבנה ארגוני נוקשה כזה או אחר שגרם לנו להבין שאין לנו לאן להתפתח ולהתקדם? האם בגלל טרדות החיים שמנעו מאתנו לעזוב את המוכר והנוח ולצאת מחממת הארגון הבטוח לעבר פסגת מימוש יכולות לא נודעת?

רבות נאמר ונכתב על עידוד יצירתיות וחדשנות בארגונים, התורמות ישירות לשורת הרווח הארגוני.

אך גם אם התהליכים הנכונים ייושמו, עדיין בסוף היום אנו תלויים במנהלים הישירים שלנו, ולהתנהגותם השפעה מכרעת על שביעות הרצון והיצירתיות שלנו בארגון. לעיתים לא דרוש הרבה, אפילו תנועת יד לביטול, או טון מזלזל של מנהל עלולים לבלום חשיבה יצירתית או יוזמה לשינוי.

מי שזכה במנהל הדוגל בהאצלת סמכויות, משתף ומעודד, לעולם יתפתח הרבה יותר וינצל יותר מהפוטנציאל האישי שלו לעומת מי ש"זכה" למנהל שפועל הפוך מכך.

עד מתי המימוש העצמי שלנו יהיה תלוי בהתנהגות של בן אנוש אחר?

אחרי מחקר ולמידה, ושעות ייעוץ רבות בארגונים, אני יודעת שאפשר גם אחרת. כולנו יכולים לממש את הפוטנציאל הטמון בנו, ואם אנחנו שכירים, חלק עיקרי מהאחריות מוטלת על הארגון.


הפתרון טמון במבנה הארגוני של רוב החברות כיום.


הניהול ההיררכי - הפתרון האולטימטיבי?

עד כמה חיינו מושפעים מהדרך בה ארגונים מנהלים את העבודה? מסתבר שהרבה יותר ממה שאנו חושבים.

שיטת הניהול ההיררכית משפיעה באופן ישיר או עקיף על כולנו; על ההכנסות, הבריאות, מימוש הפוטנציאל שלנו, על היחס שלנו לסובבים אותנו ובעצם על כל תחושת ה־ Well-being שלנו.

ארגונים רבים