top of page

מחוברות עובדים בזמן משבר

Image by Markus Winkler

תקופת משבר מחייבת את הארגון ומנהליו להתמודד עם מספר זירות מורכבות במקביל: התאמה למצב החדש, חוסר משמעותי בכ"א, פגיעה בפרודוקטיביות, המשכיות עסקית, חישוב מסלול מחדש בנוגע לתוכניות ותקציבים שתוכננו מראש, חרדה, חוסר מוטיבציה ועוד.

בתוך כל אלו, עלינו לתכנן את היום שאחרי המשבר-כיצד כארגון נצא מחוזקים ממנו ולא נאלץ להתמודד עם פגיעה אפשרית במחוברות העובדים ועלייה אפשרית בשיעורי העזיבה.

בהרצאה זו המיועדת למנהלים מכל הדרגים, נשוחח על האתגרים, הפעולות והשיטות שכדאי ליישם בכדי לצאת מחוזקים מהמשבר כארגון , כמנהלים וכעובדים.

בין הנושאים :

•           הקשר בין התנהלות ארגון בזמן משבר למחוברות עובדים לטווח הארוך

•           לקחי הקורונה ככלי להתמודדות עם המשבר הנוכחי

•           הדרך האותנטית למינוף משברים ושימור עובדים

•           מהי חובת המנהלים בזמן משבר? איך מגלים מנהיגות אמיתית?

•           מנהיגות משרתת 

•           תוצאות העדר מנהיגות ברגעי משבר

•           פרקטיקות יישומיות במחוברות עובדים- כלים שעובדים

מגוון סדנאות לארגונים ואנשים פרטיים בנושאים רבים כמו פיתוח ואימון אישי, הכנה לראיונות עבודה, פיתוח מנהלים, תקשורת בין אישית, ערכים וחזון ארגוני ועוד.

bottom of page