top of page

בניית קורות חיים מנצחים!

Image by João Ferrão

מטרת הסדנה: בניית מסמך קורות חיים משכנע שמעביר תוך כמה שניות את המסרים החזקים ביותר לגבי ההתאמה של המועמד למשרה.
בין הנושאים לדוגמא:

  • כללי אצבע בכתיבת קורות חיים, עשה ואל תעשה 

  • תהליך הכתיבה- כללים "מנצחים" לכל אחד מחלקי המסמך

  • טכניקות של כתיבה, לכיוון צרכי המגייס

  • ​"תרגום" רקע לימודי/תעסוקתי פחות רלוונטי לשפה שהמעסיקים יבינו 

מגוון סדנאות והרצאות בהתאמה אישית לצורכי הארגון או עבור אנשים פרטיים: אימון יכולות אישיות, חיזוק יכולות ניהול ועבודה, בניית חזון ערכי לארגון, כמו גם סדנאות הכנה לראיונות עבודה, קידום לקראת תפקיד נחשק יותר ואימון אישי לקריירה

bottom of page