top of page

ניהול ללא סמכות

king-3832148_1920.jpg

אחד האתגרים הגדולים ביותר של העולם הארגוני היום הוא ניהול אנשים ללא סמכות וניהול מטריציוני.

בארגונים העוברים לחשוב במונחים של "פתרונות ללקוח" ולא רק "מוצרים", רואים יותר ויותר פרויקטים רוחביים המצריכים שילוב של מספר דיסיפלינות בתוך הארגון והדבר מחייב מעבר לעבודה בשיתוף פעולה יותר מתמיד.

הסדנה נותנת כלים פרקטיים למנהלי פרויקטים, מנהלים רוחביים ומטריציונים מכל הסוגים לניהול אפקטיבי של אנשים שאינם מדווחים להם ישירות.

בין הנושאים לדוגמה:

  • פרדיגמות ופרואקטיביות

  • כלי השפעה בתקשורת בינאישית (ראפור)

  • אינטליגנציה רגשית בניהול
    קוד מאסטר להשפעה

  • מיומנויות הנעה והשפעה באמצעות בנק הצרכים

מגוון סדנאות והרצאות בהתאמה אישית לצורכי הארגון או עבור אנשים פרטיים: אימון יכולות אישיות, חיזוק יכולות ניהול ועבודה, בניית חזון ערכי לארגון, כמו גם סדנאות הכנה לראיונות עבודה, קידום לקראת תפקיד נחשק יותר ואימון אישי לקריירה

bottom of page