top of page

ניהול קריירה בעולם של חוסר וודאות 

Holding hands

צעירים, סטודנטים ובוגרי אקדמיה מתמודדים עם חוסר וודאות כפול במצבי משבר לוקליים ובעתות חרום.

בנוסף לדאגות המלוות את כולנו, מתי יסתיים המשבר והדאגה ליקירינו, צעירים שיוצאים לעולם העבודה או אנשים שטרם ביססו את הקריירה, מתמודדים מול משבר תעסוקתי שמועד הסיום שלו אינו ידוע.

בהרצאה זו נלמד מהם הפעולות המעשיות שניתן ליישם בכדי להגדיל את הוודאות בקריירה האישית בתקופות של חוסר וודאות כללי במשק.

 

בין הנושאים לדוגמא:

  • פרואקטיביות בזמן משבר

  • מעגל הדאגה מול מעגל ההשפעה

  • הצבת יעדים בקריירה

  • מציאת ומינוף העוצמות הפנימיות

  • כוח הקהילה ונטוורקינג בזמן חרום

מגוון סדנאות והרצאות בהתאמה אישית לצורכי הארגון או עבור אנשים פרטיים: אימון יכולות אישיות, חיזוק יכולות ניהול ועבודה, בניית חזון ערכי לארגון, כמו גם סדנאות הכנה לראיונות עבודה, קידום לקראת תפקיד נחשק יותר ואימון אישי לקריירה

bottom of page